नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
लाप्चानेप्रिती, रामेछाप


नागरिकता शाखा

नेपाली नागिरकता प्रमाण पत्रकाे लागि ताेकिएकाे ढाचाँकाे निवेदन यस कार्यालकाे नागरिकता शाखामा पेश गरेपश्बाचात यस कार्यालकाे नागिरकता शाखाबाट  नयाँ तथा प्रतिलिपी नेपाली नागरिकताकाे प्रमाण पत्र लिन सकिन्छ ।

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय